Det internationale ishockeyforbund

IIHF's Vilkår og Betingelser

 

 

Ishockey VM 2018 P/S

Vilkår og Betingelser for IIHF-Billetter

Personen der har fået udstedt/er i besiddelse af denne billet (Billetholder), har accepteret at overholde nedenstående vilkår og betingelser:

1. Enhver brug af kampbilletter (Billetter) til Ishockey VM 2018 (Event) samt enhver adgang til arenaen er underlagt følgende vilkår og betingelser (Vilkår og Betingelser) og andre sådanne regler (Regler), der kan være vedtaget af IIHF, Eventens lokale organisationskomité, billetbureauet og/eller arenaens ejer (sammen Arrangørerne). Enhver der køber eller benytter sig af Billetter, skal anses for at have accepteret bestemmelserne i Vilkår og Betingelser samt Reglerne.

2. Billetten kan i særlige tilfælde trækkes tilbage. Arrangørerne har, i tillæg til andre midler, ret til at annullere og/eller kræve Billetter retur. De har desuden ret til at nægte en person adgang til arenaen eller bortvise vedkommende herfra uden erstatning, såfremt han eller hun overtræder de gældende Regler, Vilkår og Betingelser.

3. Enhver tilskuer ved Eventen har forbud mod at optage, sende eller på anden vis dele lyd, billeder, beskrivelser eller resultater fra Eventen, helt eller delvist, over internettet eller via andre medier med kommercielle eller andre hensigter. Ligeledes er det forbudt at hjælpe andre personer, der udøver sådanne aktiviteter. I enhver arena, hvor der afvikles kampe under Eventen, er det forbudt at medbringe udstyr, der er udviklet med henblik på en af de ovennævnte aktiviteter (med undtagelse af mobiltelefoner, såfremt de udelukkende bruges til private opkald eller andre private formål uden skjulte hensigter).

4. Billetter må ikke bruges til reklame, salgsfremstød eller andre kommercielle formål (herunder, men ikke begrænset til: tilbud, bonusser eller præmier i konkurrencer og lodtrækninger) uden forudgående skriftlig tilladelse fra IIHF.

5. På Arrangørernes opfordring er enhver person forpligtet til at udvise samarbejdsvillighed i forbindelse med identitetskontrol, inspektion af personlige ejendele, konfiskering af forbudte genstande og/eller kropsvisitering af hensyn til sikkerheden og den generelle orden under afviklingen af Eventen.

6. I enhver arena, hvor der afvikles kampe under Eventen, er det forbudt at medbringe nogen form for promoverende eller kommercielt materiale, herunder, men ikke begrænset til, bannere, skilte, reklamer, gaver, symboler og foldere. Arrangørerne forbeholder sig retten til at konfiskere sådanne genstande ved indgangen. Det er desuden forbudt at medbringe forstyrrende, kunstige støjkilder, herunder, men ikke begrænset til, lufthorn, vuvuzelaer og megafoner. Arrangørerne forbeholder sig retten til at konfiskere sådanne genstande ved indgangen. Enhver person der befinder sig i arenaen eller umiddelbart uden for denne, har forbud mod at deltage i ambush marketing, udvise kommerciel eller stødende adfærd, sælge enhver form for varer eller tjenester, bære eller udlevere politisk, reklame- eller promoveringsmateriale samt deltage i enhver anden aktivitet, som Arrangørerne anser som farlig eller på anden måde upassende.

7. Billetholder giver tilladelse til: (a) enhver form for optagelse af hans/hendes ansigt og krop og/eller stemme (herunder, men ikke begrænset til, lyd- og billedoptagelser af tv-kamaraer, 360 graders kameraer og fotografer); og (b) enhver form for kommerciel og/eller ikke-kommerciel global brug af hans/hendes billede uden kompensation.

8. Arrangørerne har ingen yderligere forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for enhver form for indirekte tab eller følgeskade, tab af fornøjelse eller udgifter til rejse og indkvartering. I så vid udstrækning som loven tillader det, fralægger Arrangørerne sig hermed alt ansvar for tab, personskade eller skade på materiel i og omkring arenaen. Arrangørerne skal ikke holdes ansvarlige for manglende eller begrænset udsyn til kampene.

9. I forbindelse med enhver form for konflikt vedrørende brugen af en Billet eller tilstedeværelsen ved Eventen, giver Billetholder sit samtykke til at han/hun vil forsøge at løse en sådan konflikt med Arrangørerne på fredelig vis. Hvis dette ikke er muligt, skal konflikten eksklusivt forelægges de danske domstole, og enhver konflikt skal afgøres i overensstemmelse med dansk lov.

Regler og vilkår for nyhedsbreve

Ishockey VM 2018’s nyhedsbrev er gratis og sendes direkte til dig via din mailadresse 2-4 gange om måneden. Der kan forekomme ekstra udsendelser i forbindelse med billetsalg og vigtige informationer.

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet igen via et link, der findes i bunden af hvert nyhedsbrev.

Personlige oplysninger
Du opretter dig som modtager af Ishockey VM 2018’s  nyhedsbrev ved hjælp af dit navn og din e-mailadresse.

Ved oprettelsen giver du samtykke til, at Ishockey VM 2018 registrerer de oplysninger du har opgivet.

Det er vigtigt for os, at dine personlige oplysninger altid opbevares sikkert og fortroligt. Ishockey VM 2018 P/S følger IIHF’s persondatabestemmelser, som kan findes her.

Adgangen til alle registrerede brugerdata er begrænset til relevante medarbejdere. Vi vil aldrig videresælge informationer til en tredjepart.

Dobbelt bekræftelse

Vi gør brug af dobbelt bekræftelse. Det betyder, at alle brugere skal godkende deres registrering til nyhedsbrevet via et unikt link sendt til den angivne mailadresse for at forhindre misbrug af mailadresser.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger loven om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig, og du har ret til at gøre indsigelse mod vores registrering.

Du kan altid ændre, slette eller blokere dine oplysninger. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at vi registrerer oplysninger om dig.

Du kan kontakte os på marketing@2018.iihfworlds.com, hvis du har spørgsmål til vores behandling af data eller til dine oplysninger.  

Generelle konkurrencebetingelser

Når du deltager i konkurrencer afholdt af Ishockey VM 2018 P/S i forbindelse med IIHF Ishockey VM 2018, er følgende vilkår gældende.

Reglerne gælder både for konkurrencer afholdt ved kampe eller andre fysiske installationer, på 2018.iihfworlds.com, partnersider samt på sociale medier.

Af den aktuelle konkurrence vil antal præmier, præmiernes værdi, vilkår for deltagelse herunder trækning og levering/afhentning samt forældelse fremgå.

Deltagere accepterer ved deltagelse i en konkurrence hos Ishockey VM 2018 P/S ovennævnte konkurrenceregler. 

Deltagelse

Ansatte i Ishockey VM 2018 P/S samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Ansatte i virksomheder, der er tilknyttet og/eller leverer præmier til konkurrencer, må heller ikke deltage i konkurrencer afholdt af Ishockey VM 2018 P/S.

Man skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencer afholdt af Ishockey VM 2018 P/S. Hvis der i enkeltstående tilfælde er andre regler, vil dette blive oplyst i den enkelte konkurrencebeskrivelse.

Deltager du i en konkurrence ved at oplyse din e-mailadresse, tilmelder du dig samtidig Ishockey VM 2018 P/S’s nyhedsbrev, der udsendes 2-4 gange om måneden.

Ishockey VM 2018 P/S forbeholder sig retten til at kontrollere alderen og identiteten på vindere og frasortere vindere under 18 år eller med falsk identitet.

Det er, med mindre andet fremgår, kun tilladt at deltage én gang pr. deltager.

Deltagelse modtaget efter sidste frist vil ikke blive medtaget i vurderingen/ lodtrækningen.

Præmier

Præmier kan ikke byttes til andre produkter eller omsættes til kontanter.

Ishockey VM 2018 P/S er ikke ansvarlige for at arrangere og dække evt. udgifter til rejse, logi eller andre rejsedokumenter.

Præmier er underlagt tilgængelighed og leverandørens vilkår og betingelser.

Hvis en præmie ikke længere er tilgængelig, forbeholder Ishockey VM 2018 P/S sig retten til at erstatte den med en anden præmie af samme værdi.

Vindere

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte via e-mail, såfremt korrekt e-mail er opgivet ved deltagelse.

En rimelig indsats vil blive gjort for at kontakte vindere. Kan vinderen ikke kontaktes, forbeholder Ishockey VM 2018 P/S sig retten til at trække en ny, tilfældig vinder, der opfylder kravene til konkurrencen.

Ishockey VM 2018 P/S forbeholder sig retten til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel 2018.iihfworld.com som andre medier, som Ishockey VM 2018 P/S anvender.

Hvis ikke andet er angivet, vil vindere findes ved vilkårlig lodtrækning blandt alle deltagere, der opfylder kravene til konkurrencen.

Generelle vilkår

Ishockey VM 2018 P/S er ikke ansvarlig for tekniske fejl eller trafikbelastning på internettet eller på et websted, herunder eventuelle skader på din eller nogen anden persons computer relateret til eller som følge af deltagelse i eller download af materiale i en konkurrence.

Ishockey VM 2018 P/S har ret til efter eget skøn at annullere (og/eller genoptage), ændre eller suspendere en konkurrence med øjeblikkelig virkning uden ansvar herfor.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardbetingelser og det materiale, der markedsfører konkurrencen (eller andre vilkår og betingelser, der er angivet/henvist til på tidspunktet for tilmelding til konkurrencen ), vil oplysningerne i markedsføringsmaterialet m.v. være gældende.

Eventuelle retslige tvister skal afgøres efter dansk ret og for en dansk domstol. Københavns Byret er værneting.

Dato: Maj 2017

OFFICIAL PARTNERS 2018 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP